Bó Mộc Hồng Cam Carot

399,000VNĐ

Thành phần: 10 hoa hồng Cam Carrot Đà Lạt, lá bạc, giấy Kraft, giấy lưới.
Tặng: Tặng thiệp thiết kế và lời chúc viết tay phong cách Calligraphy cổ điển.

còn 32 hàng

Hoa hồng tặng người thương
Bó Mộc Hồng Cam Carot

399,000VNĐ