Bó Mộc Hồng Juliet

399,000VNĐ

Thành phần: Hoa hồng Juliet, lá Bạc, giấy Kraft, lưới, nơ dây thừng.
Số lượng hoa: 10 cành hồng, lá bạc
Tặng: Tặng thiệp thiết kế và lời chúc viết tay phong cách Calligraphy cổ điển;

còn 32 hàng

Bó mộc hoa hồng juliet tặn người yêu
Bó Mộc Hồng Juliet

399,000VNĐ