Gốm Bát Tràng – Bình Hoa Sen

999,000VNĐ

bình cắm hoa
Gốm Bát Tràng – Bình Hoa Sen