Gốm Phù Lãng – Bình Bông Lúa

879,000VNĐ

Bình gốm Phù Lãng cắm hoa đẹp
Gốm Phù Lãng – Bình Bông Lúa

879,000VNĐ