Gốm Phù Lãng – Bình Quả Mận

639,000VNĐ

Bình gốm Phù Lãng cắm hoa đẹp
Gốm Phù Lãng – Bình Quả Mận

639,000VNĐ