Rosy – Giỏ Baby Hồng

699,000VNĐ

Thành phần: Baby hồng san hô, rổ lục bình đan thủ công.
Đặc tính nổi bật: Hoa cắm rổ, chưng tươi được 5-7 ngày, sau đó chưng khô được 1-3 tháng, hoa khô chuyển màu đậm hơn màu nguyên bản, màu ngã sang hồng cam đậm; Hoa Baby nhuộm màu, màu không bị dính tay.
Ý nghĩa: Rosy mang thông điệp “Cổ vũ niềm tin về vẻ đẹp đặt ngoài dòng thời gian” gửi đến phụ nữ thân thương.

Giỏ Rosy
Rosy – Giỏ Baby Hồng

699,000VNĐ