Gốm Bát Tràng – Bình Dáng Trụ Bầu

1,049,000VNĐ

bình cắm hoa
Gốm Bát Tràng – Bình Dáng Trụ Bầu