Gốm Phù Lãng – Bình Miệng Lá Sen

679,000VNĐ

Bình gốm Phù Lãng cắm hoa đẹp
Gốm Phù Lãng – Bình Miệng Lá Sen

679,000VNĐ