Gốm Phù Lãng – Bình Trụ Tròn

879,000VNĐ

Bình gốm Phù Lãng cắm hoa đẹp
Gốm Phù Lãng – Bình Trụ Tròn

879,000VNĐ