Phần I: Chỉ là thầy nghĩ, có còn hơn không!

Đã bao giờ bạn tự hỏi, hồi đấy, có những điều mà rõ ràng thầy biết rằng bạn chưa đủ trải nghiệm để hiểu được, nhưng họ vẫn cứ nói hoài?

Xem thêm